Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới ở Việt Nam

0
725

   Giới thiệu những bài viết trong các hội thảo về văn hóa, đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bàn về tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng con người mới về các mặt tri thức, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần con người mới ở Việt Nam.

   Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới ở Việt Nam. – H. : Nxb. Thanh niên, 2017. – 258 tr. ; 21 cm.

   Số ĐKCB: DN.040722 -727;  MN.060361- 363

Phòng TT-TM

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây