TRƯỜNG CHINH – MỘT TRÍ TUỆ LỚN NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
105

   Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản cuốn sách “Trường Chinh – Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Namấn hành năm 2020, gồm ba phần: Phần thứ nhất viết về những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đốĩ vói Đảng và dân tộc. Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Trường Chinh. Phần thứ ba là một số tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Trường Chinh.

   Sách dày 946 trang là một tài liệu quý, có giá trị thiết thực, góp phần định hưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây