TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐẢNG TA MÃI LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH

0
138

   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, nhằm khẳng định sự vĩ đại của Đảng; qua đó giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu, vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, hạ thấp uy tín và bôi nhọ Đảng ta của các thế lực thù địch và thành phần cơ hội chính trị.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh đó là một luận điểm hết sức sâu sắc, tinh tế, kết tinh những giá trị đặc sắc của lương tâm, danh dự, trí tuệ, bản lĩnh, tâm và tầm của người cán bộ, đảng viên, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết, khái quát, vừa phản ánh mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vừa thể hiện những phẩm chất cao đẹp của một đảng kiểu mới, Đảng của giai cấp công nhân, đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân và toàn dân tộc.

   Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2021 với 342 trang gồm những bài viết: Tư tưởng và phương thức chính trị Hồ Chí Minh; Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa đất nước… góp phần cho việc nghiên cứu, học tập và bạn đọc có thể hiểu sâu sắc giá trị và ý nghĩa của đạo đức cách mạng; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đó làm phương châm cho việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây