LỊCH SỬ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (1945-2013)

0
510

   Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam nói chung, truyền thống kiên cường bất khuất của nhân dân tỉnh nhà nói riêng; kiên cường, chủ động, sáng tạo xây dựng căn cứ địa cách mạng ngay trong lòng địch; vận dụng các phương thức hoạt động, phương châm đấu tranh “hai chân, ba mũi giáp công” động viên sức người, sức của, tự lực, tự cường xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng lớn mạnh, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao cho.

   Cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2013, sách dày 316 trang là công trình lịch sử quân sự địa phương thể hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các cấp trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi. Sách gồm có bốn chương, nội dung chính làm rõ những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, nguyên tắc tổ chức xây dựng, phát triển lực lượng. Đồng thời tổng kết kinh nghiệm xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, sử dụng lực lượng, sự vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật vào điều kiện cụ thể của địa phương, giải quyết các vấn đề đảm bảo hậu cần, trang bị vũ khí để tiêu diệt sinh lực và phá hủy phương tiện chiến đấu của địch trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng.

   Cuốn sách còn tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong những năm hòa bình, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước từ ngày giải phóng đến nay.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây