HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC THƯ VIỆN TỔNG HỢP TỈNH NĂM 2020

0
563

   Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 147/CĐVC ngày 15/12/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;

Chiều ngày 02/02/2021, Thư viện Tổng hợp tỉnh và Công đoàn Bộ phận thư viện Tổng hợp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng    Lãnh đạo và toàn thể viên chức thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh.

 Toàn cảnh Hội nghị

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2020;  báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo tình hình thu, chi tài chính năm 2020; Quyết định phân khai kinh phí năm 2021; thông qua Chương trình công tác năm 2021.

   Sau khi nghe các dự thảo báo cáo Viên chức và người lao động đơn vị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung các dự thảo; đề xuất các giải pháp thiết thực trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

   Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến thảo luận của toàn thể đại biểu chính thức tham dự Hội nghị Giám đốc Đơn vị và Chủ tịch công đoàn bộ phận đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021, Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức với những nội dung trọng tâm: Tán thành những nội dung cơ bản của các báo cáo dự thảo; Thống nhất thông qua Chương trình công tác năm 2021 và Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Thư viện Tổng hợp tỉnh, Hội nghị nhất trí thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết.

   Hội nghị Viên chức Thư viện Tổng hợp tỉnh năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp.

                                      Tin: Lê Thị Tuyết
                                      Ảnh: Tuyết Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây