HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPENBIBLIO TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

0
196

   Theo đề nghị tại Công văn số 33/TTVHTT ngày 25/5/2022 của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Bình Sơn về việc hỗ trợ phần mềm quản lý thư viện.

   Được sự thống nhất của Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ phần mềm quản lý thư viện. Ngày 18/7/2022 Thư viện Tổng hợp tỉnh đã thực hiện việc cài đặt và hướng dẫn sử dụng, cập nhật CSDL vào phần mềm nguồn mở Openbiblio; Hỗ trợ, hướng dẫn xử lý tài liệu theo chuẩn nghiệp vụ thư viện cho viên chức phụ trách Thư viện huyện Bình Sơn.

   Trong thời gian 01 ngày hỗ trợ, hướng dẫn viên chức phụ trách thư viện huyện Bình Sơn đã sử dụng, cập nhật CSDL vào phần mềm thành thạo; nắm bắt những kiến thức cơ bản về kỹ năng xử lý tài liệu theo chuẩn nghiệp vụ thư viện.

Trụ sở Nhà truyền thống và thư viện huyện Bình Sơn

 Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây