Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

0
241

   Kĩ năng sống của mỗi người có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của cá nhân và xã hội. Giáo dục kĩ năng sống cho thế hệ trẻ nói chung và học sinh nói riêng vừa đảm bảo tính khoa học, vừa đảm bảo tính nhân văn. Giáo dục kĩ năng sống được thực hiện ở gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó giáo dục trong nhà trường là con đường chủ đạo hình thành hệ thống kiến thức khoa học và kĩ năng sống toàn diện cho học sinh. Để quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả, cần thiết phải có tài liệu hướng dẫn tổ chức giáo dục kĩ năng sống bám sát chương trình giáo dục phổ thông. vì thế tác giả Nguyễn Thị Út Sáu đã biên soạn cuốn sách “Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh” được Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên phát hành năm 2021.

   Cuốn sách tập trung vào 3 nội dung: Những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Mục tiêu cơ bản giúp trang bị cho các em những kiến thức giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp; từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống; tạo cơ hội cho các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày.

   Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà trường trong công tác giáo dục học sinh và là tài liệu tham khảo cho gia đình, tổ chức xã hội trong công tác phối hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây