HỒ CHÍ MINH TRÍ TUỆ VÀ VĂN HÓA

0
828

   Cuốn sách “Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa” là cuốn sách được biên tập mở rộng theo hướng nghiên cứu. Với cách hiểu văn hóa cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp, trí tuệ và bản lĩnh văn hóa đề cập trong sách nhằm khắc họa nhân cách và tài năng, khiến Hồ Chí Minh có bản sắc riêng, với những nét độc đáo trong tư duy và hành động, kiên định mục tiêu, thể hiện năng lực sáng tạo trong biện pháp tiến hành cách mạng. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã xuất hiện đúng lúc của các bước ngoặt lịch sử và để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại.

   Cuốn sách tập hợp gần ba mươi bài tham luận được đăng tải trên các tạp chí, tham gia hội thảo và các đề tài khoa học khẳng định trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa / Bùi Đình Phong. – Tái bản lần thứ 1. – Hà Nội : Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2017. – 448 tr. ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt:          DN.040704-705          MN.060334-336

    Vân Trà – Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây