HỒ CHÍ MINH ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ DANH NHÂN VĂN HÓA

0
877

   Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa là tập hợp gồm ba tác phẩm của tác giả Đào Phan đã được Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất bản trước đây. Tác giả Đào Phan là một chiến sĩ cộng sản có tri thức, ông đã nghiên cứu và viết ba tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thập niên 70,80 của thế kỷ XX.

   Cuốn sách tập hợp bộ ba tác phẩm giới thiệu đến bạn đọc gồm:

  1. HỒ CHÍ MINH – DANH NHÂN VĂN HÓA, gồm 5 chương, được tác giả công phu nghiên cứu trong hai chục năm qua về bậc vĩ nhân mà giờ đây Đại hội đồng UNESCO khẳng định là một “anh hùng giải phóng dân tộc” và một “danh nhân văn hóa kiệt xuất”.
  2. SUY TƯỞNG TRƯỚC BA ĐÌNH (tùy bút), gồm 4 chương: Thử đoán dòng suy tư của Bác; Khi loài người thương tiếc!; Mai cốt cách…; Con người và vị tướng.
  3. ĐẠO KHỔNG TRONG VĂN BÁC HỒ (Trích lục và chú giải 1921-1969), gồm 3 phần. Tên sách được đặt rất giản dị, thân thương nhưng nội dung cuốn sách hàm chứa một thông điệp không hề giản dị: Đạo này không chỉ có trong văn, và đạo ở đây là con đường, con đường tiếp cận và cũng là đạo đức, đạo lý làm người… Chính nhờ triển khai trên những tư tưởng khái quát đó mà “tập tư liệu” này giúp bạn đọc chúng tôi thêm kính yêu lãnh tụ, thêm sự hiểu biết thời đại, về con người dân tộc mình.

   * Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa / Đào Phan. – H.: Nxb Văn học, 2018. – 1055 tr. ; 21 cm.

   SĐKCB: DN.040863                                     MN.060583/84

Ảnh: Hữu Vương, Tin: Thùy Nhân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây