HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (NĂM 2013-1992-1980-1959-1946)

0
1527

   Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

   Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Trải qua 76 năm hình thành và phát triển, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành 5 hiến pháp.

   Cuốn sách Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946) quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước… bao gồm các Hiến pháp:

   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 gồm có 11 chương và 120 điều

   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có 12 chương và 147 điều

   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 gồm có 12 chương và 147 điều

   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959 gồm có 10 chương và 112 điều

   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1946 gồm có 7 chương và 70 điều

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Năm 2013, 1992, 1980, 1946. – Hà Nội : Nhà xuất bản Lao động, 2015. – 254 tr. ; 19 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DN.038164,-65       MN.057096-98

Vân Trà – Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây