ĐỒNG CHÍ HOÀNG ĐÌNH GIONG VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ QUÊ HƯƠNG CAO BẰNG

0
74

  Đồng chí Hoàng Đình Giong (tức Hoàng Lầu Voòng, Trần Tin, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, Cụ Vũ), người dân tộc Tày, sinh ngày 01/6/1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, về sau chuyển sang thôn Nà Toàn, xã Xuân Phách (nay thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Đồng chí là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng, là chiến sĩ cộng sản trung kiên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

   Năm 2019 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Cao Bằng xuất bản cuốn sách “Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng”. Các bài viết trong cuốn sách này tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Cao Bằng.

   Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

                   Tuyết Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây