NGUYỄN VĂN TỐ VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM (KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA)

0
73

  Nguyễn Văn Tố, hiệu là Ứng Hòe, sinh năm 1889, hy sinh năm 1947, là một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, nhà văn hóa xuất sắc, một người con ưu tú của dân tộc, người cộng sự thân thiết, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt với vai trò là Hội trưởng Hội truyền bá Quốc ngữ, cụ đã có công lớn trong việc tuyên truyền, cổ động và tổ chức học chữ Quốc ngữ cho Nhân dân, đã góp phần quan trọng chống nạn mù chữ, nâng cao dân trí, ý thức dân tộc cũng như trình độ giác ngộ cách mạng của Nhân dân.

   Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cụ Nguyễn Văn Tố, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam. Cuốn sách tập hợp 40 bài viết, tham luận của các nhà lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học trong cả nước, tập trung làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp, cống hiến và hy sinh của cụ Nguyễn Văn Tố. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, sáng ngời của thế hệ cha anh cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

          Tuyết Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây