CHỈ DẪN CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

0
104

   Cuốn sách “Chỉ dẫn của các nhà kinh điển về xây dựng và chỉnh đốn Đảng” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2021, với 322 trang là những bài nghiên cứu được viết theo thể văn chính luận nhằm khai thác những tư tưởng, triết lý của các nhà kinh điển C. Mác, Ph. Ăngghen,  VI. Lênin về công tác xây dựng, củng cố Đảng Cộng sản. Tuy các bài viết trong sách được thực hiện trong những thời gian khác nhau nhưng tinh thần cơ bản của tất cả các nội dung nghiên cứu đó vẫn luôn nhất quán, xuyên suốt một tư tưởng chủ đạo là đổi mới tư duy lý luận, kiên trì với sự nghiệp đổi mới, chỉnh đốn xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính như chỉ dẫn của các nhà kinh điển và tinh thần của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây