CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ 1930-1975

0
138

 Cuốn sách “Các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930-1975” của PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, TS.Nguyễn Thanh Huyền,  TS. Biện Thị Hoàng Ngọc, TS. Đặng Minh Phụng đồng chủ biên do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020, với hơn 351 trang có những đóng góp quan trọng về tổng kết lý luận, là tài liệu có ý nghĩa tham khảo hữu ích đối với các nhà lãnh đạo, quản lý, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặt trong những điều kiện hết sức phức tạp, đa chiều, đa hướng của nền kinh tế thị trường, của thể chế nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế…

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây