CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

0
1463

   Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức xuất bản cuốn sách “Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” trên cơ sở tái bản cuốn “Năm 1945 – Những sự kiện lịch sử trọng đại” (của Đặng Việt Thùy – Đặng Thành Trung, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2010).

   Cuốn sách cung cấp tư liệu ngắn gọn và bổ ích đối với bạn đọc khi tìm hiểu về cách mạng Việt Nam (giai đoạn năm 1945-1975) và được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu đã xuất bản, trình bày khái quát một cách khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, chuẩn bị thành lập các căn cứ du kích, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam kỳ, thành lập mặt trận Việt Minh, thành lập Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đặc biệt, cuốn sách đã trình bày một cách khá chi tiết và khoa học về cao trào chống Nhật cứu nước, thành lập khu giải phóng, các chiến khu cách mạng, các đội du kích vũ trang; Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; tình hình đất nước sau tổng khởi nghĩa, đấu tranh bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng còn non trẻ….

   Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

   Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Các mạng tháng Tám năm 1945.
   Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

   * Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. – Tải bản có sửa chữa bổ sung. –H.: Nxb Quân đội nhân dân, 2015. – 243 tr. ; 21 cm.

   SĐKCB: DN.037419 – 20                             MN.055967 – 68

Ảnh: Hữu Vương, Tin: Thùy Nhân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây