BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LỢI ÍCH QUỐC GIA – DÂN TỘC TỪ SỚM, TỪ XA THEO QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

0
181

   Kế thừa bài học “giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tại Đại hội XIII, tư duy, lý luận về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” lần đầu tiên được Đảng ta hoàn thiện, phát triển mới, chính thức đưa vào văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

    Cuốn sách “Bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia – dân tộc từ sớm, từ xa theo quan điểm, đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân biên saonj đã cập nhật quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia – dân tộc từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cuốn sách do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2022.

   Nội dung cuốn sách gồm:

   Chương 1: Tình hình thế giới, khu vực những năm đầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI.

   Chương 2: Quan điểm, đường lối Đại hội lấn thứ XIII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia – dân tộc từ sớm, từ xa.

   Chương 3: Một vài nội dung giải pháp nhằm bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia – dân tộc từ sớm, từ xa.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh trân trọng giới thiệu đến bạn đọc./.

Minh Tuấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây