ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
818

   Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

   Nhằm ôn lại những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, trên cơ sở các bài viết, phát biểu, thư gửi của Đại tướng và những bài viết của tác giả trong và ngoài quân đội đã được công bố trên các phương tiện truyền thông, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam. Nội dung sách gồm:

   Phần I: Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

   Phần II: Một số bài viết, phát biểu quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

   Phần III: Một số thư gửi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

   Phần IV: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ;

   Phần V: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam;

Phần VI: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa, giáo dục và khoa học;

   Phần VII: Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân ta, quân đội ta và bạn bè quốc tế.

   Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam / Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. – Hà Nội : Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. – 391 tr. ; 27 cm.

   Số đăng kí cá biệt: DV.007839                 MV.010345/46

Hồng Yến – PVBĐ, BQTL

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây