VẬN DỤNG QUAN HỆ TỘC NGƯỜI XUYÊN QUỐC GIA TRONG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HIỆN NAY

0
150

   Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới là lực lượng to lớn, trực tiếp tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng.

Cuốn sách “Vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng hiện nay” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2021, với 276 trang, của Thạc sĩ Ngô Thị Phương Thảo, giảng viên Học viện Biên phòng biên soạn, gồm 3 phần:

   Phần thứ nhất: Quan hệ tộc người xuyên quốc gia và vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng.

   Phần thứ hai: Tình hình quan hệ tộc người xuyên quốc gia và thực trạng vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng.

   Phần thứ ba: Yêu cầu và giải pháp vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng hiện nay. Sách có giá trị cung cấp thêm những luận cứ khoa học về quan hệ tộc người xuyên quốc gia, vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân các khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây