Trưng bày sách Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

0
653

   Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-SVHTTDL ngày 20/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa, thể thao phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Trưng bày sách “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025” từ ngày 16/10/2020 – 23/10/2020 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh (số 103 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).

   Mục đích của Cuộc trưng bày sách nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của viên chức ngành thư viện và phục vụ độc giả tìm hiểu, nghiên cứu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; khơi dậy mạnh mẽ quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

   Hoạt động Trưng bày sách lần này có trên 500 bản sách được giới thiệu, gồm 3 chủ đề:

   Chủ đề 1 – Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu tuyển tập các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc; các cương lĩnh, chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay.

   Chủ đề 2 – Bác Hồ với Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu các bản sách về quá trình tìm đường cứu nước, sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

   Chủ đề 3 – Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và hội nhập, giới thiệu các bản sách về tiểu sử các đời Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; công tác xây dựng Đảng về chính trị, văn hóa, tư tưởng, cán bộ, dân vận, giám sát, kỷ luật… và đường lối lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

   Chủ đề 4 – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu các bản sách về các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, các tướng lĩnh, danh nhân quê hương núi Ấn sông Trà và thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ngãi. 

   Trân trọng giới thiệu và kính mời quý độc giả đến xem.

                                                                                                          Tin, ảnh: TK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây