LUYỆN CHUYÊN SÂU HỆ THỐNG BÀI TẬP SÓNG CƠ, SÓNG ĐIỆN TỪ VẬT LÝ (CƠ BẢN & NÂNG CAO)

0
1716

   Các dạng bài tập trong cuốn Luyện Chuyên Sâu Hệ Thống Bài Tập Sóng Cơ, Sóng Điện Từ Vật Lý (Cơ bản & Nâng cao) được viết theo dạng tư duy tìm cách giải – Giải chi tiết – Nhận xét. Với 8 chuyên đề từ dễ đến khó giúp em giải bay các câu hỏi Sóng cơ – Sóng điện từ cực nhanh.

   Chuyên đề 1: Đại cương Sóng cơ
   Chuyên đề 2: Giao thoa sóng cơ
   Chuyên đề 3: Sóng dừng
   Chuyên đề 4: Sóng âm

   Chuyên đề 5: Các bài tập tổng hợp và nâng cao sóng cơ
   Chuyên đề 6: Mạch dao động
   Chuyên đề 7: Sóng điện từ
   Chuyên đề 8: Các bài tập tổng hợp và nâng cao dao động và sóng điện từ

   Luyện chuyên sâu hệ thống bài tập sóng cơ, sóng điện từ vật lý : Cơ bản & nâng cao / Nguyễn Minh Thảo chủ biên. – Tái bản lần thứ 1. – Hà Nội : Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. – 267 tr. : minh họa ; 30 cm.

   Số đăng ký cá biệt: MV.010368

Hồng Yến –PVBĐ, BQTL

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây