LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

0
1332

   Luật trưng cầu ý dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày  25 tháng 11 năm 2015

   Luật quy  định về việc trưng cầu ý dân; nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân

   Luật này áp dụng đối với công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

   Luật Trưng cầu ý dân gồm 8 chương và 52 điều.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Luật trưng cầu ý dân. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015. – 48 tr. ; 19 cm.

   Số đăng ký cá biệt:          DN.038136-37            MN.057054-56

    Vân Trà – Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây