CÔNG TÁC BỔ SUNG SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2020

0
711

   Thực hiện Quyết định số 388/QĐ-SVHTTDL ngày 19/11/2020 của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam bổ sung sách theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa trong lĩnh vực thư viện năm 2020. Số lượng 296 tên sách với 1.181 bản sách, được xuất bản chủ yếu năm 2020, gồm các loại sách hướng nghiệp; sách kỹ năng phát triển kinh tế: Trồng trọt, chăn nuôi, bán hàng; sách về văn hóa gia đình, làng xã; lịch sử, y học và một số loại sách khác phù hợp với đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đăng tải toàn bộ Danh mục sách đã bổ sung theo Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020 để bạn đọc biết, tìm đọc.

                                                Phòng Bổ sung, xử lý tài liệu

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây