Thông báo 210

Về việc dừng làm thêm thứ 7 Số/ký hiệu: 210/TB-TVTH Ngày ban hành: 28/12/2020  Nội dung đính kèm:  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THƯ VIỆN VÀ  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI...

   Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn Số 5884/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã,...

Thông báo số 192

Về việc làm thêm ngày thứ 7 Số/ký hiệu: 192/TB-TVTH Ngày ban hành: 26/11/2020  Nội dung đính kèm:              

Công văn số 178/TVTH-HCTH

Về việc báo cáo Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đi công tác ngoài tỉnh Số/ký hiệu: 178/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 09/11/2020   Nội dung đính kèm: CV 178        

Quyết định số 175/QĐ-TVTH

Về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 175/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 04/10/2020   Nội dung đính kèm: QĐ 175      

Quyết định số 171/QĐ-TVTH

Về việc phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và dự...

Kế hoạch số 170/KH-TVTH

Tổ chức "Nói chuyện chuyên đề" tháng 10 năm 2020 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi  Số/ký hiệu: 170/KH-TVTH Ngày ban hành: 23/10/2020   Nội dung đính kèm: KH tổ chức nói chuyện chuyên đề tháng...

Công văn số 168/TVTH-BSXLTL

Về việc báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2020 Số/ký hiệu: 168/TVTH-BSXLTL Ngày ban hành: 20/10/2020   Nội dung đính kèm: 168 về việc báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2020 Các tài...

Thông báo số 165/TB-TVTH

Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của ông Đặng Tấn Khôi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020...

Thông báo số 159/TB-TVTH

Thông báo phân công nhiệm vụ Trưng bày sách, tài liệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Số/ký hiệu: 159/TB-TVTH Ngày ban hành:...