Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo kế sách tối ưu

0
727

   Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, kiên cường, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

   Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 -01/12/2020), Thư viện Tổng hợp tỉnh xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách quý mang tính lý luận và tính thực tiễn sâu sắc, giúp cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân học tập, nâng cao nhận thức, quan điểm, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới xây dựng quân đội nhân dân; đổi mới công cuộc xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân để có đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc  xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp hòa bình, xây dựng đất nước phồn vinh, góp phần vào hòa bình và phát triển trên thế giới.

   Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo kế sách tối ưu/ Lê Đức Anh.- Hà Nội: Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân, 1996.- 90tr.; 19cm.

   Số đăng ký cá biệt: DN.016591

 Tin, Ảnh: Thùy Nhân

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây