50 NĂM TÁC PHẨM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

0
129

   Là một nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà cách mạng dày dặn thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ người Việt Nam dù rất trân trọng các lý luận, biết tiếp thu, rút ra giá trị để vận dụng phù hợp tính cách dân tộc, nhưng rất mong muốn thấy những hành động cụ thể được thể hiện trong thực tế, nhất là hành vi đạo đức của người cầm quyền. Nguyên tắc “nói đi đôi với làm” là biểu hiện của tính thống nhất giữa tư tưởng và hành động, lý luận và thực tiễn. Trong giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Người cho rằng “một trăm bài diễn văn hay không bằng một tấm gương sống”, lấy gương “người tốt, việc tốt” để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

   Cuốn sách “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức và ấn hành năm 2020, với 460 trang, tập hợp 42 bài viết và tham luận góp phần làm sáng tỏ giá trị và ý nghĩa tác phẩm cũng như các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

   Sách không chỉ mang ý nghĩa tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – Người suốt đời vì nước, vì dân; mà còn giúp các thế hệ cán bộ, đảng viên kiểm điểm hành vi, thái độ, đạo đức trong đời sống cũng như trong công việc, từ đó, phấn đấu giữ gìn và tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây