KINH TẾ - QUẢN TRỊ

Xây dựng để trường tồn

Tác giả: Jim Collins - Jerry I.Porras Nhà xuất bản Trẻ Thể loại: Kinh tế -...

Từ tốt đến vĩ đại

Tác giả: Jim Collins Nhà xuất bản Trẻ Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE      

Từ tơ lụa đến Silicon

Tác giả: Jeffrey E.Garten Nhà xuất bản Trẻ Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE      

Tiền không mua được gì

Tác giả: Michael Sandel Nhà xuất bản Trẻ Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE    

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Tác giả: Kim Woo Choong Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE  

Thế giới phẳng

Tác giả:  Thomas L. Friedmn Nhà xuất bản Trẻ Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC...

Sức mạnh của sự tử tế

Tác giả: Linda Kaplan Thaler, Robin Koval Nhà xuất bản Tri thức Thể loại: Kinh tế -...

Quốc gia khởi nghiệp

Tác giả: Dan Senor - Saul Singer Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE    

Luật của Warren Buffett

Tác giả: Jeremy C. Miller Nhà xuất bản Lao động Thể loại: Kinh tế - Quản...

Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ

Tác giả: Lã Mạc Nhà xuất bản Thanh niên Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC...

Kinh doanh như một trò chơi

Tác giả: Richard Branson Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE  

Hiểu nghèo thoát nghèo

Tác giả: Abhijit V. Banerjee - Esther Duflo Nhà xuất bản Trẻ Thể loại: Kinh tế...

Giải độc những ngộ nhận trong quản trị

Tác giả:  David A.J. Axson Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE  

Cuộc chiến Disney

Tác giả:  James B. Stewart Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE        

Chiến tranh tiền tệ

Tác giả: Robert Greene Nhà xuất bản Trẻ Thể loại: Kinh tế - Quản trị ĐỌC ONLINE