XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
1012

   Ngay từ khi mới ra đời và trong quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phải đương đầu với các thế lực thực dân, đế quốc lớn, có trình độ tác chiến hiện đại, trang bị, vũ khí, phương tiện quân sự vượt trội. Để chiến thắng những đội quân xâm lược như thế, nhất thiế quân đội phải mạnh, chính trị vững vàng, phải lấy xây dựng quân đội về chính trị làm gốc để tạo nên chất lượng tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù.

Cuốn sách được kết cấu gồm ba phần:

   Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.

   Phần thứ hai: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị – thành tựu và bài học kinh nghiệm

   Phần thứ ba: Yêu cầu và giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

   Cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn thiết thực, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, quán triệt, triển khai, thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

   Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường. – Hà Nội : Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2019. – 464 tr. ; 21 cm.

   Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

   Số đăng ký cá biệt:           MN.062352-MN.062353               DN.042048

Ánh Nguyệt – PVBĐ,BQTL

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây