VIỆT NAM NHỮNG THỜI KHẮC LỊCH SỬ NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI

0
1270

   Năm 1945, một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc ta, đất nước ta: Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể quốc dân và thế giới. Tuyên ngôn nêu rõ:”… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do dộc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

   Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam đã phát huy lên tầm cao mới di sản truyền thống dân tộc và trí tuệ con người Việt Nam, chiến đấu kiên cường, bất khuất thông minh sáng tạo, lập nên những kỳ tích vĩ đại, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như những sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn, mang tầm vóc thời đại sâu sắc.

   Để ghi lại những sự kiện, những chiến công và thành tựu to lớn đó, Thư viện Tổng hợp tỉnh trân trọng giới thiệu cuốn sách Việt Nam – Những thời khắc lịch sử, những sự kiện trọng đại của Nhà Xuất Bản Hồng Đức. Nội dung sách được biên soạn công phu, khoa học, ngắn gọn, xúc tích theo trình tự thời gian, gồm có: Thời cơ đã đến, những quyết định lịch sử trọng đại trong Cách mạng Tháng Tám 1945; Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Hà Nội, Sài Gòn – Gia Định và các địa phương trong cả nước; Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; Chuyện về vua Bảo Đại thoái vị; Quốc khánh 2-9-19645 được bảo vệ như thế nào; Tình thế “ngàn cân treo sợ tóc” và Lời kêu gọi của Bác Hồ; Hà Nội – Mùa đông 1946; Chính sách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày Toàn quốc kháng chiến;….

          Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây