TỰ CỨU KHI GẶP NGUY HIỂM

0
1016

   Nhà xã hội học người Đức Luman nói, chúng ta đang sinh sống trong một “xã hội ngoài mạo hiểm thì không còn lựa chọn nào khác”. Câu nói này muốn nhắc nhở chúng ta một điều, nguy hiểm hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhân tố gây ra nguy hiểm có thể do giới tự nhiên, chẳng hạn như động đất, lũ lụt, cũng có thể do bản thân con người, chẳng hạn như tấn công khủng bố, bắt cóc tống tiền. Trong xã hội hiện đại, bản thân nhân loại đã trở thành nguồn gốc mang tính căn bản gây ra những mối nguy hiểm. Thậm chí, bản thân bạn cũng là một thành phần gây ra mối nguy hiểm. Mỗi quyết định, mỗi lựa chọn và mỗi hành động của bạn, không có gì là không liên quan đến sự nguy hiểm.

   Sự cá nhân hóa các mối nguy hiểm đang trở thành một xu thế mới. Một mặt , bất cứ sự lựa chọn nào của mỗi người đều có khả  năng tạo nên sự nguy hiểm. Mặt khác, phương pháp ứng phó của mỗi người khi gặp nguy hiểm sẽ hoàn toàn khác nhau do sự lựa chọn của từng các nhân.

   Quyển sách TỰ CỨU KHI GẶP NGUY HIỂM giúp bạn đọc nâng cao ý thức an toàn cá nhân. Khi đối mặt với nguy hiểm sẽ chủ động hơn trong việc đưa ra giải pháp tự bảo vệ bản thân, hơn nữa tích cực tham gia, cải tiến những giải pháp hiện có.

   Tự cứu khi gặp nguy hiểm / Trần Giang Sơn dịch.- Hà Nội : Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. – 246 tr. : ảnh, minh họa ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt: MN.063250-51  /  DN.042668-69  /  LCN.028207

                                                                                                      Hồng Yến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây