TRẦN PHÚ – TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

0
977

   Đồng chí Trần Phú sinh ngày 01-05-1904. Quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 04-1930, đồng chí Trần Phú về nước được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được giao trách nhiệm khởi thảo bản Luận cương chính trị của Đảng. Bản luận cương này được Hội nghị trung ương lần thứ nhất họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) tháng 10-1930 thông qua. Cũng tại Hội nghị này đồng chí Trần Phú được cử làm Tổng Bí thư  của Đảng cộng sản Đông Dương. 

   Tháng 08-1931, đồng chí lâm bệnh nặng. Ngày 06-09-1931, đồng chí Trần Phú qua đời. Trước khi mất, đồng chí Trần Phú dặn lại các đồng chí của mình: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Câu nói đó của người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng mới 27 tuổi đời đã trở thành một vũ khí mà mỗi người Việt Nam yêu nước mang theo để xông vào quân thù, vượt qua những khó khăn trên con đường cách mạng.

   Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của cả dân tộc. Mặc dù hi sinh khi tuổi còn trẻ, nhưng đồng chí đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đặc biệt là trong giai đoạn bước ngoặt của cách mạng Việt Nam trước và ngay sau khi Đảng ta ra đời.

   Cuốn sách “Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng” bao gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các bài viết của một số địa phương, cơ sở, nơi đồng chí Trần phú sinh ra, lớn lên và hoạt động cách mạng, các bài viết của những người thân ở quê hương và gia đình.

   Bằng nhiều thể loại khác nhau, với phương pháp phân tích khoa học, khách quan, tôn trọng lịch sử, các sự kiện được diễn giải trên cơ sở những nhận định, đánh giá của Trung ương Đảng. Cuốn sách làm sống lại một giai đoạn cách mạng đặc biệt quan trọng của nước ta, của Đảng ta gắn với những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Đông Dương, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, giúp ta hiểu thêm thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến của đồng chí Trần Phú, những di sản tinh thần mà đồng chí để lại cho Đảng và cho cách mạng nước ta.

   Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng/ Tác giả: Đức Vượng. H.: Nxb Sự Thật, 1987. – 80 tr. ; 19 cm.

   Số ĐKCB: Kho Mượn: MN.008582

Ảnh: Hữu Vương, Tin: TK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây