TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

0
112

   Báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, quản lý xã hội.

   Cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020, với 612 trang gồm 2 phần: Một là xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí là yếu tố có ý nghĩa quyết định và bảo đảm Báo chí Việt Nam xứng đáng với vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị – xã hội, là diễn đàn của nhân dân; Hai là Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam đã phản ánh khá đầy đủ, chân thực về công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây