NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

0
504

   Hội nghị lẩn thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với phương châm: “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh”, chỉ ra, những ý kiến đóng góp được đăng tải trên chuyên mục “Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của Báo nhân dân” đã thu hút tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá tình hình và nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, nhất là các nhóm giải pháp để thực hiện tốt các vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay như: đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đề cao ý thức trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp…

   Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phối hợp với Báo Nhân Dân xuất bản cuốn sách Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng ấn hành năm 2013 không chỉ ở việc khắc họa, làm rõ hơn những vấn đề cấp bách mà Đảng ta cần phải ngăn chặn, đẩy lùi, các tác giả còn phân tích, mổ xẻ, làm rõ một cách đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về mục đích, yêu cầu, phương châm và 40 giải pháp trong bốn nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra.

   Sách dày 444 trang, tập hợp 66 bài viết, ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng của các đồng chí, đồng bào cả nước nhằm cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có hiệu quả, chất lượng.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây