LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

0
991

   Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015

   Luật này quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.

   Cuốn sách “Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” gồm có: 4 chương và 91 điều.

   Chương 1: Những quy định chung

   Chương 2: Giám sát của Quốc hội

   Chương 3: Giám sát của Hội đồng nhân dân

   Chương 4: Bảo đảm hoạt động giám sát

   Chương 5: Điều khoản thi hành

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016. – 144 tr. ; 19 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DN.038132-33                MN.057048-50

Vân Trà – Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây