LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

0
645

   Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

   Cuốn sách “Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân” bao gồm 10 chương và 98 điều:

   Chương 1. Những quy định chung

   Chương 2. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân; Đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu

   Chương 3. Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

   Chương 4. Danh sách cử tri

   Chương 5. Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân.

   Chương 6. Tuyên truyền, vận động bầu cử

   Chương 7. Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu

   Chương 8. Kết quả bầu cử

   Chương 9. Bầu cử bổ sung Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân

   Chương 10. Xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử và điều khoản thi hành.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, 2015. – 107 tr. ; 19 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DN.036883 -84    MN.055330-32

Vân Trà – Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây