Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm,...

V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng...

V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Số/ký hiệu: 3471/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 26/05/2021 Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp   Nội dung đính kèm:  3471_VPCP-KGVX_26052021_4-signed.pdf

Quyết định Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm...

Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Số/ký hiệu: 206/QĐ-TTg Ngày ban hành: 11/02/2021 Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phó Thủ...

Công văn số 08/TVTH-BS&XLTL

Về việc hỗ trợ sách, báo, tạp chí phục vụ Trưng bày "Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu" năm 2021 Số/ký hiệu: 08/TVTH-BS&XLTL Ngày ban hành: 21/01/2021 Nội dung đính kèm: CV số 08/TVTH-BS&XLTL    

Thông báo số 07/TB-BBT

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập Trang thông tin  Điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 07/TB-BBT Ngày ban hành: 20/01/2021 Nội dung đính...

Quyết định số 06/QĐ-TVTH

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 06/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 19/01/2021 Nội dung đính kèm: QĐ số 06/QĐ-TVTH      

Công văn số 05/TVTH-TTTM

Về việc đăng ký nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 Số/ký hiệu: 05/TVTH-TTTM Ngày ban hành: 18/01/2021 Nội dung đính...

Báo cáo số 03/BC-TVTH

Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh tháng 01/2021 và nhiệm vụ tháng 02/2021 Số/ký hiệu: 03/BC-TVTH Ngày ban hành: 03/11/2021 Nội dung đính kèm: BC 03/BC-TVTH