Thông báo số 07/TB-BBT

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập Trang thông tin  Điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 07/TB-BBT Ngày ban hành: 20/01/2021 Nội dung đính...

Quyết định số 06/QĐ-TVTH

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 06/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 19/01/2021 Nội dung đính kèm: QĐ số 06/QĐ-TVTH      

Công văn số 05/TVTH-TTTM

Về việc đăng ký nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 Số/ký hiệu: 05/TVTH-TTTM Ngày ban hành: 18/01/2021 Nội dung đính...

Báo cáo số 03/BC-TVTH

Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh tháng 01/2021 và nhiệm vụ tháng 02/2021 Số/ký hiệu: 03/BC-TVTH Ngày ban hành: 03/11/2021 Nội dung đính kèm: BC 03/BC-TVTH        

Thông báo 210

Về việc dừng làm thêm thứ 7 Số/ký hiệu: 210/TB-TVTH Ngày ban hành: 28/12/2020  Nội dung đính kèm:  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THƯ VIỆN VÀ  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI...

   Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn Số 5884/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã,...

Thông báo số 192

Về việc làm thêm ngày thứ 7 Số/ký hiệu: 192/TB-TVTH Ngày ban hành: 26/11/2020  Nội dung đính kèm:              

Công văn số 178/TVTH-HCTH

Về việc báo cáo Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đi công tác ngoài tỉnh Số/ký hiệu: 178/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 09/11/2020   Nội dung đính kèm: CV 178        

Quyết định số 175/QĐ-TVTH

Về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 175/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 04/10/2020   Nội dung đính kèm: QĐ 175      

Quyết định số 171/QĐ-TVTH

Về việc phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và dự...