Công văn số 2024 ngày 15.5.2018 của Bộ VHTTDL

Công văn số 2024 ngày 15.5.2018 của Bộ VHTTDL về việc hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng  

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm...

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Thông báo số 165/TB-TVTH

Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của ông Đặng Tấn Khôi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020...

Thông báo 210

Về việc dừng làm thêm thứ 7 Số/ký hiệu: 210/TB-TVTH Ngày ban hành: 28/12/2020  Nội dung đính kèm:  

Nghị định số 93 ngày 18.8.2020 của Chính phủ

Nghị định số 93 ngày 18.8.2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thư viện

Báo cáo số 150/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 Số/ký hiệu: 150/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của...

Thông tư liên tịch số 02 ngày 19.5.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL-BNV

Thông tư liên tịch số 02 ngày 19.5.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL-BNV quy định Mã số tiêu chuẩn - chức danh nghề nghiệp thư viện

Quyết định số 171/QĐ-TVTH

Về việc phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và dự...

Quyết định số 34 ngày 29.5.2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 34 ngày 29.5.2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 429 ngày 18.4.2019 Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 429 ngày 18.4.2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định “Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du...