Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Đời sống văn hóa cư dân Ba làng an

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Đời sống văn hóa cư dân Ba làng an

giải pháp phát triển dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bản...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Giải pháp phát triển dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bỏ học

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bỏ học

Áp dụng pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Áp dụng pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Các yếu tố ảnh hướng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Các yếu tố ảnh hướng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trần thanh phong

Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ sinh thái đầm lầy rừng Nà tại Mộ Đức, Quảng Ngãi

Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh – Trường hợp tỉnh Quảng Ngãi

Liên kết vùng trong phát triển kinh tế ở vùng duyên hải Nam Trung...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Liên kết vùng trong phát triển kinh tế ở vùng duyên hải Nam Trung bộ

Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo pháp luật...

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo pháp luật Hải quan hiện nay từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi