Đánh thức con người phi thường trong bạn

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Đánh thức con người phi thường trong bạn    

KHAI MẠC VẼ TRANH THEO SÁCH NĂM 2019

    Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam và Quyết định số 965/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức...

GIỚI THIỆU SÁCH “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*    Cuốn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam biên soạn. Sách gồm 5...

VÀI GHI NHẬN TỪ NGÀY SÁCH VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2019

   Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Sách Việt Nam ( 21/4/2019) trên địa bàn tỉnh, các...

“Khiêm tốn tướng quân” Phạm Kiệt

    Tác giả Phạm Huy Tập trong sách “Những vị tướng biên phòng” đã viết về Trung tướng Phạm Kiệt: “Điểm nổi bật của Trung tướng Phạm Kiệt là tính khiêm tốn... Ông...

Mặc kệ thiên hạ – Sống như người Nhật

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Mặc kệ thiên hạ - Sống như người Nhật  

KHAI MẠC Ngày sách việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

    Tối 18/4/2019 tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Ngày sách việt Nam tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi Diên Hồng. Ngày sách Việt Nam...

Cây thuốc trị bệnh thông dụng

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Cây thuốc trị bệnh thông dụng

THƯ VIỆN TỔNG HỢP TỈNH: TỔ CHỨC KHAI MẠC NGÀY SÁCH NĂM 2019

   Sáng ngày 20/4/2019 Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Ngày sách việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 6 năm 2019 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng...

Lịch sử Việt Nam tập 1

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Lịch sử Việt Nam tập 1