10 TRẬN ĐÁNH NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

   Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy nghìn năm, với biết bao biến cố thăng trầm, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và...

NHỮNG CHIẾN SĨ BIỆT ĐỘNG ANH HÙNG

   Truyền thuyết Việt Nam, từ xa xưa, đã có hình tượng cậu bé làng gióng 3 tuổi vẫn chưa biết nói, biết đi… Vậy mà, vừa nghe lời sứ giả truyền lệnh của...

GIÓ KHÔNG THỔI TỪ BIỂN

   Gió không thổi từ biển, tác giả viết kính tặng các chiến sĩ biệt động Sài Gòn và tác giả cũng muốn mượn “gió” thổi từ lòng người là câu chuyện viết về...

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHỮNG MỐC SON LỊCH...

   Trải qua 7 thập kỷ (1945-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn,...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của...

TRƯỜNG CHINH – MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT...

   Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sinh ngày 09-02-1907. Đồng chí quê ở xã Xuân Hồng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ...

LỊCH SỬ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI (Sơ...

        Phần mở đầu: Giới thiệu về đất nước, con người Quảng Ngãi và truyền thống đấu tranh Cách mạng trước năm 1930.    Các tác giả chia các giai đoạn lịch sử...

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH...

   Cuốn sách “Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”  của Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân...

Cuộc biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ (08-10-1930) – ý nghĩa và...

   Cách đây vừa tròn 80 năm, đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/10/1930, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Huyện ủy Đức Phổ, gần 5.000 quần chúng nhân dân...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN...

   Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức...