LÊ DUẨN TUYỂN TẬP

   Đồng chí Lê Duẩn (tên thật là Lê Văn Nhuận) sinh ngày 07-04-1907. Đồng chí quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu...

TRƯỜNG CHINH – MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT...

   Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sinh ngày 09-02-1907. Đồng chí quê ở xã Xuân Hồng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ...

HÀ HUY TẬP TIỂU SỬ

   Đồng chí Hà Huy Tập sinh năm 1902. Quê ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên. Tháng 07-1936, đồng chí Hà Huy Tập cùng với đồng chí Lê Hồng Phong...

LÊ HỒNG PHONG – CHIẾN SỸ CỘNG SẢN QUỐC TẾ KIÊN CƯỜNG, NHÀ LÃNH...

   Đồng chí Lê Hồng Phong sinh năm 1902 (có tài liệu ghi 1900). Quê ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tháng 03-1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

TRẦN PHÚ – TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

   Đồng chí Trần Phú sinh ngày 01-05-1904. Quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 04-1930, đồng chí Trần Phú về nước được bổ sung vào Ban chấp hành...

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI (1975 – 2005)

Dowload tại đây: lich su dang bo Quang Ngai 1975-2005-ct  

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI (1930 – 1975)

Dowload tại đây: lich su dang bo tinh 1930-1975 HC  

XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Dowload tại đây: XaydungchinhdonDang    

VỮNG TIN VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG khó khăn nào cũng vượt qua

Dowload tại đây: Vung tin vao su lanh dao cua Dang..  

VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI TẬP 2 (2015 – 2017)

Dowload tại đây: Vung buoc tap 2