TẾ HANH về tác gia và tác phẩm

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000072 Dowload tại đây: DCV.000072      

Quảng Ngãi GIAI THOẠI – TRUYỀN THUYẾT

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000519 Dowload tại đây: DCN.000519      

TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ cuộc đời và sự nghiệp

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000069 Dowload tại đây: DCV.000069      

Lịch sử Đảng bộ Huyện Bình Sơn (1930 – 1975)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000078 Dowload tại đây: DCN.000078      

Các anh hùng lực lượng vũ trang

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000122 Dowload tại đây: DCN.000122      

PHẠM VĂN ĐỒNG TIỂU SỬ

Dowload tại đây: phamvandongtieusu  

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI (1929 – 1945)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000042 Dowload tại đây: DCN.000042        

Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Phổ (1930 – 1975)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000079 Dowload tại đây: DCN.000079    

TẬP THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ KINH TẾ, CHÍNH...

LỜI MỞ ĐẦU    “Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người”. Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi được thành lập từ năm 1989, tọa lạc tại...

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI (1930 – 1975)

Dowload tại đây: lich su dang bo tinh 1930-1975 HC