BỘ SÁCH “KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC”

0
1075

   Nhằm giúp các em hình thành, rèn luyện và thực hiện được các nhóm kỹ năng cơ bản theo các mối quan hệ của các em với môi trường gia đình và xã hội, như: kỹ năng hình thành những thói quen tốt; kỹ năng tự lập; kỹ năng tự bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử….

   KỸ NĂNG TỰ LẬP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

   Kỹ năng tự lập cho học sinh tiểu học / Mai Hương, Tố Nga, Ngọc Tâm. – Hà Nội : Nhà xuất bản Dân trí, 2019. – 82 tr. ; 23 cm.

   Số đăng ký cá biệt: TN.034446 – TN.034450

 

KỸ NĂNG TẠO THÓI QUEN TỐT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

   Kỹ năng tạo thói quen tốt cho học sinh tiểu học / Minh Phương. – Hà Nội : Nhà xuất bản Dân trí, 2019. – 69 tr. ; 23 cm.

   Số đăng ký cá biệt: TN.034466 – TN.034470

 

KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

   Kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học / Minh Phương. – Hà Nội : Nhà xuất bản Dân trí, 2019. – 72 tr. ; 23 cm.

   Số đăng ký cá biệt:  TN.034461 – TN.034465

 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

   Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh tiểu học / Mai Hương, Tố Nga, Ngọc Tâm. – Hà Nội : Nhà xuất bản Dân trí, 2019. – 105 tr. ; 23 cm.

   Số đăng ký cá biệt: TN.034441 – TN.034445

 

Tin: Phòng PVBĐ, BQTL
Ảnh: Hữu Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây