BÁC HỒ QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

0
564

   Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại bán đảo Cửu Long (Trung Quốc). Hội nghị đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng do Người soạn thảo. Sự chỉ đạo tài tình, phương pháp làm việc khoa học, hợp tình, hợp lý của Nguyễn Ái Quốc là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của hội nghị, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng.

   Từ khi trở về nước năm 1941 đến khi Người qua đời năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hai Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng: Đại hội lần thứ II năm 1951 và Đại hội lần thứ III năm 1960. Đây là hai Đại hội có ý nghĩa lịch sử, in đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tất cả các Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình một phong cách thật sự chuẩn mực rõ nét: Tổ chức chuẩn bị và tiến hành theo một nền nếp khoa học, dân chủ và sáng tạo. 

   Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tham dự, chỉ đạo Đại hội Đảng một số ngành, địa phương. Các Hội nghị, Đại hội mà Người tham dự, điều hành, chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng, Cách mạng nước ta, để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu trong việc tổ chức, điều hành Đại hội. Những tư tưởng, phong cách, chỉ dẫn của Người về việc chuẩn bị và tổ chức  Đại hội Đảng, những nội dung chỉ đạo trong các văn kiện Đại hội… là di sản quý giá, vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay, nhất là trong thời gian các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tiến hành Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

   Quyển sách Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2020 với 84 trang, bao gồm những tư liệu, hình ảnh và nhiều mẩu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi giúp chúng ta thấy rõ những quyết định sáng suốt của Người trong các kỳ Đại hội, từ đó giúp độc giả, nhất là giới trẻ hiểu thêm về truyền thống quang vinh của Đảng, lý giải được vì sao nhiều người Việt Nam sống vào thời đó đã không tiếc máu xương đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ.

   Với niềm tin Đảng ta luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, để thỏa lòng mong ước của Người nói riêng và đồng bào cả nước nói chung. Thư viện Tổng hợp tỉnh xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây