90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

0
786

   Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tuyên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của các dân tộc Việt Nam, đại biểu Trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

   Từ năm 1930 đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàng khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đạp tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   Với những thắng lợi đã giành được trong 90 năm qua, nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước thoát khỏi nghèo nàn trở thành nước đang phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Có được những thành tựu vĩ đại đó là minh chứng khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

   Nhân dịp Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 2019.

   Nội dung cuốn sách gồm các phần:

   Phần I. Một số hình ảnh tư liệu về Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh.

   Phần II. Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ vang.

   Phần III. Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Phần IV. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong quá trình đổi mới.

   Hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao nhận thức về Đảng của qúy bạn đọc.

   90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam/ Vũ Thiên Bình tuyển chọn, hệ thống.- Hà Nội: Nhà xuất bản Lao Động, 2019. – 399 tr.; 27 cm.

   Trân trọng được phục vụ quý bạn đọc!

   Số đăng ký cá biệt:       DV.007913;        MV.010482 – 483

 Minh Nghin

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây