Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại

0
864

   Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, gia đình Việt Nam đang chịu những tác động nhiều chiều, phức tạp dẫn tới thay đổi nhanh chóng về cấu trúc, quy mô, chức năng của gia đình. Do đó việc xây dựng văn hóa gia đình hiện nay đang đối mặt với khó khăn và thách thức. Những biểu hiện tiêu cực như ngoại tình, ly hôn, ly thân, con cái hư hỏng, người già không được quan tâm chăm sóc, bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em v.v… có chiều hướng gia tăng. Xuất phát từ thực trạng trên Cục Văn hóa cơ sở trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc xuất bản ấn phẩm “Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại”.

   Ấn phẩm được hợp các bài viết, những ý kiến, suy ngẫm, giải pháp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa gia đình trong xã hội đương đại do PGS. TS. Từ Thị Loan tuyển chọn, giới thiệu. Nội dung sách được chia làm 3 phần:

    Phần I: Những vấn đề lý luận về văn hóa gia đình, hệ giá trị văn hóa gia đình trong xã hội đương đại.
   Phần II: Nhận diện những biến đổi của văn hóa gia đình, hệ giá trị văn hóa gia đình trong bối cảnh mới.
   Phần III. Một số định hướng về xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam trong xã hội đương đại.

   Sau khi đọc xong cuốn sách quý bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của văn hóa gia đình và việc xây dựng văn hóa gia đình để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, sự phát triển của đất nước.

   Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại/ Từ Thị Loan tuyển chọn, giới thiệu.- Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2019. – 468 tr.; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt: MN.062507-508;       DN.042143

                                                                                                          Minh Nghìn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây