TRUYỆN CỔ TÍCH ĐÔNG NAM Á

0
2166

   Truyện cổ tích đánh dấu một chặng đường mới trong lịch sử của tự sự dân gian. Những mảng hiện thực đời sống đa dạng phong phú, đặt ra cho thể loại tầm vóc và tư duy mới, đáp ứng nhu cầu văn hoá giáo dục của xã hội phong kiến sơ kỳ và những quan hệ gia đình, xã hội đã ổn định tương đối theo địa bàn cư trú… Mỗi nhân vật, mỗi cốt truyện đã hướng theo tâm lý dân tộc, tự chuyển hóa trong quá trình tiếp nhận mà tinh lọc, loại bỏ và nâng cao giá trị nội dung và nghệ thuật. Truyện cổ tích Đông Nam Á  thể hiện đầy đủ những đặc điểm này.

    Truyện cổ tích Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng biên soạn. – Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, 2018. – 220 tr. ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt: TN.033986 – TN.033990

   Phòng PVBĐ, BQTL

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây