TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 1975

0
252

   Mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy long trời lở đất, quét sạch chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

   Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử quan trọng và tầm vóc thời đại sâu sắc, kết thúc vẻ vang 30 năm kháng chiến gian khổ bắt đầu từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta. Tổ quốc ta độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

   Cuốn sách “Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2015, sách dày 316 trang của tác giả Đặng Việt Thủy và Đặng Thành Trung được sưu tầm, tuyển chọn tập hợp, biên soạn ngắn gọn, chắt lọc từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, bố cục khả chặt chẽ, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về các sự kiện lịch sử trọng dại trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập và thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975-1976 cho đến diễn biến các chiến dịch, các trận đánh xuất hiện thời cơ cho chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây