Thông báo Danh mục tài nguyên thông tin được phép thanh lọc năm 2021 của Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

0
358

   Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-SVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt Danh mục và hình thức xử lý tài nguyên thông tin được phép thanh lọc.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi công bố Danh mục tài nguyên thông tin được phép thanh lọc 15 ngày kể từ ngày 03/12/2021.

  Tài liệu kèm theo:
    1. Quyết định số 357/QĐ-SVHTTDL
    2. Danh mục tài nguyên thông tin được phép thanh lọc năm 2021.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây