Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà

0
998

NGUYỄN VĂN KHOAN. Tấm gương bác – Ngọc quý của mọi nhà/ Nguyễn Văn Khoan.- Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2019. – 499 tr.; 21 cm

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương sáng về phương pháp làm việc khoa học và học tập suốt đời cho toàn Đảng, toàn dân ta cùng lớp lớp các thế hệ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam nguyện phấn đấu học tập và noi theo.

   Với mong muốn cung cấp đến quý bạn đọc tài liệu tham khảo quý có giá trị lý luận và thực tiễn cao, phục vụ đắc lực cho việc học tập tấm gương Bác. Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin giới thiệu với quý bạn đọc cuốn sách “Tấm gương Bác Ngọc quý của mọi nhà” do TS. Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, nhà xuất bản Thông tin và truyền thông phát hành năm 2019. Đây là cuốn sách đã được tập hợp các bài viết, lời kể của các nhân chứng, những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ. Những bài viết được viết ngắn gọn, nội dung súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và các ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày đã được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Điều đặc biệt của tác phẩm đó là giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết từ đầu đến cuối, qua từng bài  làm cho người đọc tiếp nhận một cách dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài, mãi mãi. Dù bất cứ ai đều có thể rút ra từ đây những bài học lý tưởng và đạo đức làm người. Tấm gương Bác luôn luôn chiếu sáng, soi đường, chỉ lối cho chúng ta không ngừng tu dưỡng bản thân để trở thành người có ích phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

   Sách đang có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.     

Số đăng ký cá biệt:           Kho đọc: DN.042103          Kho mượn: MN. 062451-062452    

                                                                             Minh Nghìn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây