NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1954 – 1969

0
200

   Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho hạnh phúc của nhân dân. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước và theo dõi tình hình trong nước một cách sâu sát, Hồ Chí Minh đã về nước, trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu tranh của nhân dân ta nhằm lật đổ sự thống trị của thực dân đế quốc, phong kiến, giành lại độc lập cho dân tộc, tự do, dân chủ cho nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

   Bộ sách “Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1969” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020, gồm 3 tập, là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954 – 1969. Bộ sách còn cung cấp các chuyện kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm giúp cho bạn đọc một cách nhìn toàn diện về mọi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây